Podmínky spolupráce

I. Všeobecná ustanovení o využívání provizního systému provozovatele www.agni-webs.cz

a) Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami souhlasí registrující se uživatel (dále jen 'uživatel') s podmínkami provizního systému www.agni-webs.cz v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je společnost
Miroslav Krejz (www.agni-webs.cz)
Ostrov nad Oslavou 232
IČO: 74871315

(dále jen 'provozovatel')

b) Uživatel prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

d) Provozovatel se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každého obchodu realizovaného návštěvníkem, který přišel na stránky poskytovatele prostřednictvím stránky uživatele (affiliate odkazu), což provozovatel identifikuje podle čísla uživatele umístěného v odkazu vedoucího ze stránky uživatele na stránku provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu 30 dní v cookies návštěvníka.


II. Provize a její výše

a) Nárok na provizi uživateli vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím odkazu ze stránky uživatele na stránku provozovatele a nakoupí zde zboží nebo službu. Samotná provize je uživateli připsána až ve chvíli, kdy bude služba objednaná tímto zákazníkem uhrazeno na účet provozovatele. Aktuální výše provize k vyplacení je 25% z každé objednávky.

b) Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti uživatele maximálně 1x měsíčně. Minimální částka pro vyplacení provize je 1000 Kč. Celková částka provize k vyplacení je oznámena uživateli na stránkách www.agni-webs.cz v sekci 'Reporty'. Poskytovatel poukáže tuto částku na bankovní účet. Za účelem úhrady provize je uživatel povinen sdělit při žádosti o vyplacení provize číslo účtu, kam má být provize zasílána.

c) Provozovatel umožní uživateli přístup do on-line systému www.agni-webs.cz , kde si může zkontrolovat výši provize a stavy objednávek.

d) Za nezaplacené nebo zákazníkem stornované objednávky se provize nevyplácí.

 

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce

a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

b) Vypovězení této dohody uživatelem i provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů.